پمپ بوستر آتش نشانی

بوستر پمپ آتش نشانی چیست؟

بوستر پمپ مجموعه ای از یک یا چند الکترو پمپ است با توان اسب متفاوت که توسط لوله کشی و سایر تجهیزات به صورت سری بر روی شاسی مناسب نصب می شود. در مکان هایی که شبکه های آبرسانی شهری و یا شهرک های صنعتی توانایی تأمین آب مورد نیاز و فشار لازم برای تجهیزات…