سیستم اعلام حریق متعارف

اجزای سیستم اعلام حریق متعارف

اجزای سیستم اعلام حریق متعارف در اغلب سیستم های متعارف، مدار هشدار دهنده دیداری و شنیداری (آژیر و چراغ چشمک زن)  از مدار کشف و تشخیص که مبنای تعیین مناطق هستند جداست. اما در گونه ای از سیستم های متعارف که به سیستم متعارف دو سیمه معروف است، می توان آژیرها/چراغ چشمک زن ها (استروب…

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

انواع سیستم های اعلام حریق

انواع سیستم های اعلام حریق به طور کلی سیستم های اعلام حریق به ۲ نوع  سیستم اعلام حریق متعارف Conventional  و سیستم اعلام حریق آدرس  پذیر Addressable  تقسیم می شود. سیستم اعلام حریق کانونشنال یا متعارف سیستم های متعارف از نوع قدیم ترین سیستم های اعلام حریق است که علی رغم تغییرات کیفی اندک، همچنان…